Süblimasyon Nedir?

Katı-Sıvı-Gaz

Süblimasyon; maddenin ısı uygulandığında katı halden direkt gaz haline geçmesidir.

Süblimasyon baskı, kağıt üzerine printer çıktısı ile uygulanan desenin; kumaş, sert malzemeler v.b. gibi materyallere ısı ve basınç ile aktarılması tekniğidir. Bu teknikte ısı ve basınç yardımı ile özel mürekkep; katı halden direk gaz haline geçerek diğer materyalin üzerindeki veya içeriğindeki polimer yüzeye doğrudan işler ve deseni oluşturur.

süblimasyon nedir

Süblimasyon boya parçacıkları, süblimasyon boyası içerisinde mikro parçacıklar halinde katı halde bulunurlar. Süblimasyon boyası, dijital baskı makineleri aracılığı ile transfer baskı kağıtları üzerine aktarılır. Transfer baskı kağıtları, baskı yapılmak istenilen yüzey üzerine konularak, transfer baskı makineleri ile birlikte önceden belirlenmiş sıcaklık altında preslendiğinde transfer kağıdı üzerinde bulunan mikro parçacıklar halindeki katı süblime boya parçacıkları gaz haline geçer.
(Baskı yapılan kumaş transfer baskı kağıdı üzerindeki boyayı içerisine hapseder, Böylelikle baskı gerçekleşmiş olur.)

Eğer ortamda polyester molekülleri bulunuyorsa, gaz haline geçen boya polyester moleküllerini boyar. Baskı yapılacak yüzey polyester içermiyorsa gaz haline geçen boya havaya karışır. Buradan da anlaşılacağız üzere süblimasyon transfer yöntemiyle baskı yapılacak ürünlerin üzerinde polyester, polyamid molekülleri mutlaka olmalıdır. Aksi halde transfer sağlanamaz.


Süblimasyon Baskı Nasıl Yapılır


Süblimasyon baskı yapılabilen ürünler;

  • • Polyester içeren kumaşlar
  • • Seramik ürünler
  • • Metal menşeili ürünler
  • • Plastik ürünler (Anahtarlık, Saat, İsimlik, Telefon Kapağı)
  • • Bayrak, Tül ve Şal
Sayfa başı Baskıda Dikkat !

Süblimasyon Baskı'da sıcaklık ve süre nasıl olmalı?

baskı yaparken dikkat

Süblimasyon baskı da, kağıt baskısı sonrası malzemeye aplike etme aşamasında (kalender/pres) sıcaklık ve süre kullanılan malzemelere göre değişkenlik gösterir.

Süblimasyon transferinde optimum sıcaklık 204°C'dir.
Daha düşük sıcaklık, daha yüksek transfer süresi gerektirmektedir. Kullanılan malzeme üzerinde testler yapılarak, kullanılan malzemenin ne kadar sürede ve ne kadar ısıda transfer olacağı tespit edilir.

Sayfa başı Yazıcı bakımı

Dikkat edilecek genel hususlar

Dijital baskı makinelerinde boya dolum sistemi ve boya üniteleri her 6 ay da bir temizlenmelidir. Toz, kir ve diğer etki eden faktörler baskı makinesinin performansını etkiler ve boyanın baskı kafasına doğru akışını olumsuz yönde etkiler. Boya dolum sistemini temizlemek için, kartuşların veya boya dolum bidonları içerisindeki boyalar çıkartılır, kartuşlar veya boya bidonları güzelce temizlendikten sonra içlerine temizleme solüsyonu veya ılıtılmış saf su koyularak, kafaların üzerinde bulunan dumperlara giren hortumlardan şırınga ile çektirilerek sistem boruları temizlenmiş olur.

Kafalar üzerinde bulunan boya hazneleri(dumper) çıkarılarak temizleme solüsyonu ile temizlenir, eğer temizlenemeyecek durumda olanlar varsa değiştirilir. Kartuşlara veya boya bidonlarına taze boya konularak sisteme ve kafalara boya gelene kadar sistemde boya çektirilir. Böylece makinenin boya sistemi yenilenmiş ve temizlenmiş olur. Bir dahaki temizliğe kadar makineniz yüksek performansta üretime devam edecektir.


epson süblimasyon baskı kafası

Süblimasyon Transfer baskıda kullanılan dijital baskı makinesi kafalarını ne kadar sıklıkta temizlemek gerekir ?

Dijital baskı makinesinde baskıya girmeden önce kafaların durumunu gösteren test baskı alınır, eğer test baskıda tıkalı gözenekler var ise makine üzerinden,temizleme işlemi yaptırılarak, gözeneklerin açılması sağlanır ve baskıya başlanır. Eğer gözeneklerde bir tıkanıklık yok ise,direkt olarak baskıya girilir ve baskı esnasında ihtiyaç duyulduğunda temizleme işlemi yapılır.